Vår värdegrund

Vi ska alltid vara engagerade, långsiktiga och hållbara

Vi hjälper företag att växa

Vi har en tydlig värdegrund som ska utgöra grunden i allt vi gör. Med det sagt vill vi alltid uppfattas som engagerade, hållbara och långsiktiga oavsett om det handlar om vårt bemötande, dialog med uppdragsgivare eller hur vi fattar beslut.

Engagerade

Engagemang är ordet som sammanfattar vårt bemötande oavsett om vi träffar en kollega, uppdragsgivare, kund eller partner. Vi skapar magi genom att vara nyfikna och öppna där vi är lyhörda och ser möjligheterna för våra kunders utmaningar och vad som sker på marknaden.

Från vårt engagemang får vi mod att våga satsa på framtiden där vi vet att ekologisk och hållbar mat är en av grundstenarna för både planeten, människan och djuren.

Vi vill inte vara ett vanligt säljbolag – vi vill göra skillnad.

Hållbara

Vi vill inte vara ett vanligt säljbolag. Grunden till att vi finns kommer från viljan att göra skillnad genom att öka andelen eko och förbättra positionen av ekologisk och hållbar mat. Oavsett om det handlar om att planera vår vardag, anta oss nya uppdrag, se över vår bilpark eller val av trycksaker ska vi alltid luta oss mot att göra hållbara (och långsiktiga) val.

Som Sveriges enda KRAV-certifierade säljpartner tar vi ansvar både som företag och arbetsgivare genom att sätta krav på oss själva att bidra till ett hållbart samhälle. För att vi ska fortsätta arbeta hållbart är vi alltid nytänkande och uppmuntrar till delaktighet där vi ser oss själva som en del av ett kretslopp i både stort och smått.

Långsiktiga

Vi kan inte vara hållbara utan att fokusera på långsiktighet. Vi ska alltid fatta beslut som är långsiktiga och hållbara för individen, teamet, företaget och klimatet. Genom att visa förtroende och respekt mot alla vi möter bygger vi långsiktiga relationer.

Vi hjälper och stöttar varandra eftersom hållbarhet även inkluderar människor för oss. Med det sagt vill vi ta vara på individens kompetens för att skapa bästa förutsättningar för långsiktiga relationer med våra kollegor.